Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.12.R2

Forslag

Plannummer 1.12.R2
Plannavn Rekreativt område til 'Øer maritime ferieby'
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 10
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Højst 360 ferieboliger. Max. antal etager: 2 med indskudt etage sammenhængende med og i åben forbindelse til det øverste beboelseslag.
Særlige bestemmelser Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til sommerhuse og ferieboliger samt fællesfaciliteter til området. Bådspladsantal: højst 300. Området må anvendes til feriecenter, herunder bl.a. individuelle ferieboliger og bådpladser.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk