Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.12.R4

Forslag

Plannummer 1.12.R4
Plannavn Rekreativt område til fællesfaciliteter til øer maritime ferieby
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 20
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 6.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser Bådoplag kan i vinterperioden ske på befæstede parkeringsarealer med kontrollerede afløbsforhold
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk