Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.12.R7

Forslag

Plannummer 1.12.R7
Plannavn Rekreativt område til naturområde ved Øer
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 6.5
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse f.eks. toiletbygning.
Særlige bestemmelser Offentligheden har ret til at færdes til fods på vejene og stierne i området. Der kan efter nærmere planlægning etableres rodzoneanlæg.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk