Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.13.S1a

Forslag

Plannummer 1.13.S1a
Plannavn Sommerhusområde ved Ahl ved Sporevej/ Stillidsvej
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 15
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 5
Notat om bebyggelsen Max. Bygningshøjde: 5m for bygningens fulde højde og 3m, regnet fr terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældning højst 55 grader.
Særlige bestemmelser Taghældning højst 55 grader.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk