Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.13.S20

Forslag

Plannummer 1.13.S20
Plannavn Sommerhusområde på Egsmarksgårdvej, nord for Ebeltoft
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 5.0
Notat om bebyggelsen Der må opføres maks. 180 m² samlet bebyggelse på hver sommerhusgrund. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelter, som skal fastlægges gennem lokalplanlægning. Bebyggelse skal opføres med udvendige facader som i overvejen grad består af træ.
Særlige bestemmelser Lokalplan 362b dækker hele området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk