Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.15.T1

Forslag

Plannummer 1.15.T1
Plannavn Teknisk anlæg, Rensningsanlæg nær Boeslum
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Rensningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Området må alene anvendes til tekniske anlæg til rensning af spildevand, herunder de til anlægget nødvendige bygninger og tekniske installationer. Der skal etableres en tæt randbeplantning til supplering af eksisterende beplantning.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk