Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B1

Forslag

Plannummer 1.1.B1
Plannavn Boligområde i Toftevang
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Etagebolig
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges yderligere og der må max. indrettes 50 boliger.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk