Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B10

Forslag

Plannummer 1.1.B10
Plannavn Boligområde i Søndergade i Ebeltoft, 'Skansen'
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Etagebolig
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 65
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Det nuværende antal boliger skal fastholdes.
Særlige bestemmelser Ved ændringer af bygninger, f.eks. facadeændringer, skal der tages særlig hensyn til det eksisterende bymiljø og den omkringliggende bebyggelse - både hvad angår materiale - og farvevalg, samt byggeriets arkitektur.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk