Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B16

Forslag

Plannummer 1.1.B16
Plannavn Boligområde og Lystbådehavn
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser Området udgør en del af havneområdet. Lystbådehavnen kan udvides med 200 pladser til kølbåde. Det skal sikres at det særlige havnemiljø og de arkitektoniske kvaliteter bevares.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk