Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B21

Forslag

Plannummer 1.1.B21
Plannavn Boligområde med serviceprægede institutioner og virksomheder ved Dråbyvej/Folboholm
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom. Max. antal etager: 2, i området nærmest Dråbyvej dog højst 1.
Særlige bestemmelser I området ud til Dråbyvej kan der etableres sådanne serviceprægede offentlige og private institutioner og virksomheder som naturligt kan indpasses i et boligområde.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk