Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B23

Forslag

Plannummer 1.1.B23
Plannavn Boligområde syd for Østerallé
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Udstykning skal ske som storparceller. Bebyggelsen skal udformes som sammenhængende inden for de enkelte storparceller, og i øvrigt tilpasses arealets terræn og beplantningsforhold og placeres mindst 50m fra Østerallé.
Særlige bestemmelser Beplantningen ud mod Østerallé skal bevares.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk