Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.B29

Forslag

Plannummer 1.1.B29
Plannavn Boligområde ved Carl TH. Dreyers Vej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for den enkelte ejendom
Særlige bestemmelser Beskyttelseszonen omkring fortidsminde skal respekteres. Der er registreret bilag IV arter i området, som bør undersøges nærmere før bebyggelse. Området ligger indenfor en skovbyggelinie og ovenpå et indvindingsområde, hvorfor forbud mod pesticid bør ...
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk