Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.C1

Forslag

Plannummer 1.1.C1
Plannavn Centerområde ved Adelgade 11
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 90
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 17
Notat om bebyggelsen Der må ikke etableres kontorerhverv i stueetagen. Butikker må kun etableres i stueetagen. Kælderarealer kan inddrages til butiksformål. Ingen boliger må etableres med et mindre bruttoetageareal end 50 m2.
Særlige bestemmelser Ved ændringer af bygninger, f.eks. facadeændringer, skal der tages særlig hensyn til det eksisterende bymiljø og den omkringliggende bebyggelse - både hvad angår materiale - og farvevalg, samt byggeriets arkitektur.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk