Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.C3

Forslag

Plannummer 1.1.C3
Plannavn Centerområde Ebeltoft bymidte II
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 100
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Langs Adelgade må der ikke etableres liberale erhverv, forsikrings- og pengeinstitutter o. lign. I stueetagen
Særlige bestemmelser 1. og 2. etage skal fortrinsvis reservers til boliger og der må ikke nedlægges eksisterende boliger. Grunde kan udstykkes på min. 350 m2. Ved ændringer af bygninger, f.eks. facadeændringer, skal der tages særlig hensyn til det eksisterende bymiljø og ...
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk