Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.C4

Forslag

Plannummer 1.1.C4
Plannavn Centerområde ved den gamle Maltfabrik
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 156
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Den eksisterende maltfabrik må indrettes op til 5 etager.
Særlige bestemmelser Ved ændringer af bygninger, f.eks. facadeændringer, skal der tages særlig hensyn til det eksisterende bymiljø og den omkringliggende bebyggelse - både hvad angår materiale - og farvevalg, samt byggeriets arkitektur.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk