Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.C5

Forslag

Plannummer 1.1.C5
Plannavn Centerområde i Ebeltoft Bymidte
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Grunde kan udstykkes på min. 350 m2.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk