Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.C7

Forslag

Plannummer 1.1.C7
Plannavn Centerområde ved Ebeltoft Havnefront (Slagterigrunden)
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 9.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, dog 3 + penthouse i den nordlige del. Max. bygningshøjde: 9,5m, doh 12,5m ved 3+penthouse i den nordlige del.
Særlige bestemmelser For den del af området der omfattede det tidligere slagteri gælder, at der max. må opføres 14.000m2 bruttoetageareal. Heraf skal min. 2.000m2 udlægges til erhvervsformål. For den restereden del af området, matr. nr. 195m, gælder en bebyggelses% på 60.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk