Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.E1

Forslag

Plannummer 1.1.E1
Plannavn Erhvervsområde, Hotel Ebeltoft Strand
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Der må maximalt opføres en samlet bebyggelse på 9.000 m2.
Særlige bestemmelser Området skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i Masterplanen for Ebeltoft Havnefront.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk