Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.E3

Forslag

Plannummer 1.1.E3
Plannavn Erhversområde ved Ebeltoft Fiskerihavn
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Havneerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Ny bebyggelse og ombygning af eksisterende bebyggelse skal tilpasses områdets nuværende bygningsstruktur
Særlige bestemmelser Området har et charmerende miljø, som det er hensigten at bevare i størst mulig udstrækning. Havnebassinets størrelse og udformning skal bevares.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk