Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.E6

Forslag

Plannummer 1.1.E6
Plannavn Erhvervsområde til serviceprægede erhverv ved Lundsbergsvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m. Mindre bygningsafsnit kan opføres med en større bygningshøjde, såfremt det ved nærmere redegørelse påvises, at en større bygningshøjde kan indpasses i områdets bygningsstruktur. Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 10.000 m2.
Særlige bestemmelser Området er bestemt til erhverv, der kan have fordel af landskabet. Der skal tages særlige krav til den arkitektoniske udformning i forhold til indpasning i landskabet.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk