Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.E8

Forslag

Plannummer 1.1.E8
Plannavn Erhvervsområde langs færgevejen ved Ebeltoft Færgehavn
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 2.500m2.
Særlige bestemmelser Der skal stilles særlige krav til den arkitektoniske udformning af erhvervsbebyggelsen ud mod Færgevejen. Området skal zoneres efter miljøklasse af hensyn til de omgivende arealer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk