Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.O1

Forslag

Plannummer 1.1.O1
Plannavn Offentligt område til Fregatten Jylland, Glasmuseum og Ebeltoft Havn
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. Bygningshøjde: 8,5 m. I forbindelse med lokalplanlægning kan der dog tillades bygningsafsnit med en større byggehøjde, såfremt det gennem en nærmere redegørelse kan påvises, at en større bygningshøjde kan indpasses i området.
Særlige bestemmelser Området skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i Masterplanen for Ebeltoft Havnefront.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk