Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.O2

Forslag

Plannummer 1.1.O2
Plannavn Offentligt område ti loffentlige og kulturelle formål ved Ebeltoft havnefront (Den kommunale halvø)
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Kulturelle institutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 12.5
Notat om bebyggelsen Der kan alene placeres bebyggelse inden for arealets nordlige halvdel. Der må maksimalt opføres 5.000 m2 bruttoetageareal.
Særlige bestemmelser Offentligheden skal sikres adgang gennem området. Området skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i Masterplanen for Ebeltoft Havnefront.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk