Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.O5

Forslag

Plannummer 1.1.O5
Plannavn Offentligt område til Ebeltoft Sundhedscenter
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 55
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk