Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.O7

Forslag

Plannummer 1.1.O7
Plannavn Offentligt område til Den Europæiske Filmhøjskole og Entreprenørskolen
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 15
Notat om bebyggelsen Der må ikke opføres flere institutioner indenfor området. De to eksisterende institutioner kan udvides. Ny bebyggelse skal i dimensioner, udformning og materialevalg harmonere med den eksisterende bebyggelse, samt med de landskabelige kvaliteter.
Særlige bestemmelser Max. højde: 10 m, dog med mulighed for indtil 15 m for begrænsede dele af facaden mod faldende terræn.Områdets særlige landskabelige kvaliteter skal bevares.Tekniske installationer, f.eks. parabolantenner og solfangeranlæg må ikke placeres på facaderne.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk