Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.O9

Forslag

Plannummer 1.1.O9
Plannavn Offentligt område ved Dråbyvej
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges før udarbejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til byggeriets omfang, og som skal respektere områdets terræn og naturkvaliteter.
Særlige bestemmelser Bebyggelsen skal placeres med hensyn til eksisterende natur, skov og _3-områder.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk