Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.R1

Forslag

Plannummer 1.1.R1
Plannavn Rekreativt område til offentligt strandareal
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger af betydning for områdets anvendelse f.eks. toiletbygning og tekniske anlæg.
Særlige bestemmelser En del af strandarealet skal kunne anvendes til festplads med indtil 8 arrangementer pr. år.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk