Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.1.R5

Forslag

Plannummer 1.1.R5
Plannavn Rekreativt område til campingplads ved Færgevejen
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Campingplads
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Der kan opføres et mindre antal bygninger til brug for pladsens drift.
Særlige bestemmelser En lokalplan skal træffe bestemmelse om omfanget af helårsåbent, vinteropbevaring af campingvogne og feriehytter.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk