Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.11.E1

Forslag

Plannummer 12.11.E1
Plannavn Erhvervsområde ved Tøstrupvej, Nimtofte
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Bygningshøjden inden for området må ikke overstige 8,5 meter målt fra et af Syddjurs Kommune fastsat niveauplan.
Særlige bestemmelser Undtaget er skorstene, siloer, ventilationsanlæg og lignende, hvor en større højde er begrundet i virksomhedens drift, herunder overholdelse af miljkrav
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk