Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.12.R2

Forslag

Plannummer 12.12.R2
Plannavn Rekreativt område til campingplads, MC i Nimtofte
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Campingplads
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent 5
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Det eksisterende vandløb (Mølleåen) skal bevare i sit hidtidige forløb.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk