Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.12.R3

Forslag

Plannummer 12.12.R3
Plannavn Rekreativt område til Forlystelsesparken Djurs Sommerland
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Forlystelsesanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent 5
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 8,5m også for flagmaster, lysmaster, lysguirlander og lign. Dog kan der etableres forlystelsesfaciliteter i en højde op til kote 50, dog én op til kote 60.
Særlige bestemmelser Et 10 m bredt brandbælte ml. forlystelsespark og matr. nr. 46c. skal renholdes i parkens åbningssæson. Lejlighedsvis kan forlystelser og bygninger udsmykkes med lysguirlander og lign. til specielle arrangementer.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk