Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.12.R5

Forslag

Plannummer 12.12.R5
Plannavn Rekreativt område til Lübker Golf Resort, golfbanen
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Golfbaner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Golf Akademy og Driving Range, 4.000 m2. Greenkeeperfaciliteter, 1.600 m2, heraf max. 400 m2 boligareal. Der må ikke opføresbebyggelse, bortset fra nævnte og småbygninger til golfanlæggets drift og områdets forsyning (transformerstationer).
Særlige bestemmelser Max. antal etager: Greenkeeperfaciliteter 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: Golf Akademy og Driving Range, 8,5 m. Greenkeeperfaciliteter, 8,5 m. Delomr. III,IV og IX i lokalplan 302
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk