Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.12.R6

Forslag

Plannummer 12.12.R6
Plannavn Rekreativt område til Lübker Golf Resort, klubhus og hotel
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 4
Max. bygningshøjde 14
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3 etager for klubhus og 4 etager for hotel. Max. højde: 10 meter for klubhus og 14 meter for hotel. Hotel: Max. 10.000 m2
Særlige bestemmelser Delområde I i lokalplan 302
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk