Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.13.S2

Forslag

Plannummer 12.13.S2
Plannavn Sommerhusområde ved Lübker Golf Reosrt, vest
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Højst 86 boliger
Særlige bestemmelser Taghældning højst 20 grader. Delområde VIII i lokalplan 302.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk