Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.1.BE4

Forslag

Plannummer 12.1.BE4
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Ramtenvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Ingen parceller udstykkes mindre end 500m2.
Særlige bestemmelser Nimtofte Vandværks 2 gamle boringer ligger indenfor byzone og dette område. Der indvindes fra et overfladenært og meget sårbart grundvandsmagasin. Der er endnu ikke taget stilling til boringernes fremtidige eksistens.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk