Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 12.1.E3

Forslag

Plannummer 12.1.E3
Plannavn Erhvervsområde -Varmeværk og maskinstation på Svenstrupvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 12-Nimtofte
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 12
Notat om bebyggelsen Ud mod Svenstrupvej og Østenfjeldvej fastlægges en vejbyggelinie i en afstand af 15 m målt fra vejmidte.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk