Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.12.R1

Forslag

Plannummer 2.12.R1
Plannavn Rekreativt område til Gl. Løgten Strand Hotel
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Matr. nr. 5t skal friholdes for bebyggelse.
Særlige bestemmelser For området som helhed fastlægges en begrænsning på 100 sengepladser. Området må ikke bebygges yderligere før udarbejdelse af en landzonelokalplan. Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk