Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.15.T2

Forslag

Plannummer 2.15.T2
Plannavn Teknisk anlæg, jorddepot
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Tekniske anlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Området må ikke bebygges, bortset fra bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Særlige bestemmelser Området kan benyttes som rekreativt grønt område.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk