Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.B10

Forslag

Plannummer 2.1.B10
Plannavn Boligområde nord for Alpevej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 25
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Der planlægges byggelinier, der sikrer, at der ikke kan indplaceres bebyggelse som senere kan medvirke til at vanskeliggøre fremtidige muligheder for trafikregulering p
Særlige bestemmelser Desuden planlægges byggelinier mod øvrige veje, der sikrer en fastholdelse af det fysiske udtryk der allerede er skabt i området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk