Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.B30

Forslag

Plannummer 2.1.B30
Plannavn Boligområde, Vendehøj syd
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Etagebolig
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 9.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, dog kun 2 etager, hvis ikke lodrette lejlighedsskel og ved bebyggelse mod skoven.
Særlige bestemmelser Området skal i princippet udformes med bebyggelse, veje, stier og grønne områder mv. som angivet i helhedsplanens for Vendehøj, Hornslet.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk