Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.B7

Forslag

Plannummer 2.1.B7
Plannavn Boligområde ved Møllestedet
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 55
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav for den enkelte ejendom og 40% for tæt-lav for storparcellen eller 55% for den enkelte ejendom.
Særlige bestemmelser I forbindelse med lokalplanlægning af området skal _3-området endeligt konstateres og afgrænses. arealet skal disponeres således, at der dannes en grøn kile, som føres frem til vejen Møllestedet, og således at der opstår en min. afstand på 9 m fra ny ...
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk