Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.B8

Forslag

Plannummer 2.1.B8
Plannavn Boligområde, Præstegårdsområde ved Rodskovvej
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 35
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. Bebyggelsesprocent: 25% for åben-lav for den enkelte ejendom og 35% for tæt-lav for den enkelte ejendom. Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag ved åben-lav og 2 ved tæt-lav bebyggelse.
Særlige bestemmelser Ved åben-lav bebyggelse skal den enkelte parcel være min. 500m2. Ved tæt-lav bebyggelse må den enkelte parcel eller jordstykker være max. 400m2. Ved tæt-lav gadebebyggelse må den enkelte parcel eller private jordstykke være max. 600m2
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk