Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.BE2

Forslag

Plannummer 2.1.BE2
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Brogårdvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Max. højde: 7 m til skæring med tagfladen. Der skal fastlægges bestemmelser om bebyggelsen placering på grunden i forhold til vej- og naboskel.
Særlige bestemmelser En bebyggelsesprocent på 55% kan tillades for ejendommen matr. nr. 3af, Brogårdvej 1(Brogården)
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk