Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.BE3

Forslag

Plannummer 2.1.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Nyvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 55
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 7 m til skæring med tagfladen. Der skal fastlægges bestemmelser om bebyggelsens placering på grunden i forhold til vej- og naboskel.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk