Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.BE6

Forslag

Plannummer 2.1.BE6
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Børnehuset Hanehøj og Falck
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 50
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. bebyggelsesprocent: 50% for den enkelte ejendom for erhvervsanvendelse og 25% for den enkelte ejendom for boliganvendelse. Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. højde: 8,5 m. Falckstationen dog 11
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk