Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.BE7

Forslag

Plannummer 2.1.BE7
Plannavn Blandet bolig og ehverv ved togstationen i Hornslet
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 55
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen 3. etage bebyggelse skal udføres uden synlige taghældning.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk