Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.C1

Forslag

Plannummer 2.1.C1
Plannavn Centerområde ved Tingvej og Byvej
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 70
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag, 3 etager, hvis øverste etage er indrykket 1,5 m og opføres med fladt tag eller ensidig taghældning på max. 20 grader. Max. højde: 7 m eller 7 m til indrykning.
Særlige bestemmelser Lukkede butiksfacader ud mod Tingvej og Toftevej skal undgås.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk