Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.C2

Forslag

Plannummer 2.1.C2
Plannavn Centerområde ved Tingvej, Nyvej, Lillevej og Byvej.
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 89
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 10.5
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Der fastlægges bestemmelser for delområder om, at eksisterende butiksarealer i stueplan ikke uden byrådets særlige godkendelse kan inddrages til boligformål.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk