Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.C3

Forslag

Plannummer 2.1.C3
Plannavn Centerområde ved Tingvej og togstationen i Hornslet
Anvendelse generelt Centerområde
Anvendelse specifik Bycenter
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 3
Max. bygningshøjde 7
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag eller hvor den øverste etage er indrykket 1,5m. Max. højde: 7 m eller 7 m til indrykning.
Særlige bestemmelser Der skal fastlægges bestemmelser om bebyggelsens placering på grunden i forhold til vej- og naboskel. Bygninger i 3 etager skal opføres med fladt tag eller ensidig taghældning på max. 20 grader.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk