Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 2.1.E3

Forslag

Plannummer 2.1.E3
Plannavn Erhvervsområde vest for Løgtenvej
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 02-Hornslet
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m bortset fra enkelte bygningsafsnit.
Særlige bestemmelser Der skal stilles særlige krav til arkitektoniske udformning til facaden mod Løgtenvej. Det er væsentligt at området præsenteres flot, da det er byporten til Hornslet. Området ligger indenfor en skovbyggelinie og et geologisk interesseområde.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk